Μαγνητικός μετασχηματιστής Airontek 250W – 400W – 600W