Σεβόμαστε την διακριτικότητα και γι αυτό οι συσκευασίες μας δεν φέρουν λογότυπα ή διακριτικά που να παραπέμπουν στο τι εμπεριέχουν.